BlogGDPRKontakt
Domácí UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (DUPV)

Naše společnost se podílí na technické podpoře pacientů v domácí péči s nutností umělé plicní ventilace více než 15 let. Dovedeme se postarat o pacienty všech věkových kategoriích –nejmladší pacient, který s „námi šel domů“ bylo 7měsíční miminko – teď už je z něj školák. V současné době dochází ke změnám v systému přechodu do domácí péče pro výše uvedené pacienty a zásobování pacienta spotřebním materiálem dle standardů nastavených dle nové legislativy a tzv. poukazového systému.

Předmětem technického zajištění domácí umělé plicní ventilace (DUPV) je přístrojové vybavení včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, periodických prohlídek PBTK, servisních činností, telefonické HOTLINE 24/7  a školení rodinných příslušníků, personálu nemocnice a agentur domácí péče.

KÓD 5008848  - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ  PRO IMOBILNÍHO PACIENTA
KÓD 5008851   - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ  PRO MOBILNÍHO PACIENTA

Dodané přístrojové vybavení

Spotřební materiál (měsíčně dodávaný)

Plicní ventilátor vč. baterie MONNAL T50
Pacientský okruh
Odsávačka bateriová AIDAL
Vstupní filtr
Oxymetr včetně prstového snímače a dobíjecí stanice
Filtr zvlhčovací HME
Ambuvak
Vrapová spojka
Manometr k trach. kanyle
Tracheostomická kanyla
Páska kanyly
Odsávací katetr (cévka)
Podložka pod kanylu
Filtr do odsávačky
Chir. rukavice

Poskytujeme telefonické konzultace a poradenství, pomoc s administrativou (žádosti), komunikací s agenturami domácí péče. Spolupracujeme s agenturami domácí péče, pracovišti ARO a odděleními následné intenzivní péče, které pokládáme za velmi důležité partnery v péči o zajištění podpory, bezpečného zajištění pacienta v domácí péči a především ve zvýšení kvality jeho života.  Naše služby zajišťujeme na celém území České republiky s několika servisními středisky.

Monnal MT50

 • Moderní plicní ventilátor vhodný pro všechny věkové kategorie.
 • Široká nabídka řízených, podpůrných a odvykacích ventilačních režimů: VCV, PCV,SIMV,PSV, CPAP
 • Neinvazivní ventilace pro všechny výše uvedené režimy
 • Díky turbíně a interní baterii je přístroj nezávislý na zdroji stlačeného medicinálního vzduchu a el. energii
 • Přehledný barevný dotykový ovládací displej umožňuje snadné nastavení základních parametrů dechového cyklu a aktivaci ventilačních režimů.
 • Uživatelský software v českém jazyce velmi zjednoduše obsluhu a nastavení především členů domácnosti, kteří se starají o pacienta v domácí péči
 • Funkce Vt cílový umožňuje automatické přizpůsobení inspiračního tlaku při změnách plicní mechaniky, tak aby byl udržován cílový dechový objem.
 • Přístroj může být používán ve dvou režimech, klinickém režimu nebo domácím režimu. V domácím režimu jsou některé parametry chráněny proti nežádoucím změnám nastavení.
 • Funkce BOOST- časově omezené procentuální zvýšení objemu (resp.tlaku) při zvýšených požadavcích na ventilaci pacienta ( fyzická aktivita, řeč, expektorace)
 • Alarmové funkce jsou rozděleny do skupin (pacientské, technické) s prioritním rozlišením pro zajištění bezpečného průběhu ventilace
 • Použití jak jednocestného tak dvoucestného okruhu standardních rozměrů s automatickou identifikací typu okruhu
 • Možnost konfigurace 2 ventilačních režimů dle požadavků pacienta v domácí péči
 • Jednoduché uživatelské testy přístroje
 • Snadná a intuitivní obsluha přístroje a údržba příslušenství