BlogGDPRKontakt
Injektory pro ANGIO

Accutron HP

 • mobilní, jednohlavý, plně bezdrátový injektor vybavený akumulátory ve velmi kompaktním provedení
 • injektor může být používán v angiografickém nebo CT režimu
 • Accutron HP používá ELS systém zásobníků kontrastních látek o objemu 200 ml, které jsou vkládány do integrovaného vyhřívaného držáku s tlakovou manžetou
 • bezdrátový interface via Bluetooth je dostupný pro řadu známých angiografických zařízení a umožňuje jejich synchronizaci s injektorem

Angiografie

 • při vyšetření metodou roadmapping provádí injektor jeden nástřik kontrastní látky
 • maximální tlak 83 barů (1200 psi) s vysokou stabilitou tlaku během aplikace kontrastní látky umožňuje precizní dávkování pro dosažení optimální kvality obrazu
 • při vícenásobné aplikaci kontrastní látky umožňuje snadné zastavení a spuštění aplikace kontrastu pomocí ručního ovladače

CT

 • při vyšetření v režimu CT umožňuje Accutron HP předprogramování sekvencí aplikace kontrastní látky, včetně nastavení délky aplikace, zpoždění apod.

Accutron HP-D

 • kompaktní injektor se dvěma hlavami pro kontrastní látku a fyziologický roztok, s možností využití v angiografii a CT
 • podobně jako ostatní injektory MEDTRON kombinuje vysoký výkon a inteligentní řídící technologii v jednom celku
 • díky možnosti nastavení zpoždění mezi expozicí a aplikací kontrastní látky umožňuje redukovat množství kontrastu a optimalizovat náklady na vyšetření
 • umožňuje využití pro jednorázovou aplikaci kontrastní látky i pro vícenásobné aplikace řízené podle přednastavené sekvence
 • přístroj je bezdrátový, vybaven akumulátory pro nezávislé napájení a, volitelně, jedním nebo dvěma dálkovými kontrolními moduly s bezdrátovým přenosem dat
 • rozsáhlé aplikační možnosti a interdisciplinární využití minimalizují časy vyšetření, radiační expozici a množství podávané kontrastní látky