BlogGDPRKontakt
Partneři

Naši partneři

Kvalitní spolupráce s našimi partnery a dodavateli je pro nás velice důležitá.

Mnohaleté obchodní vztahy s renomovanými výrobci zdravotnické techniky založené na vzájemném respektu a důvěře nám umožňují nabídnout kvalitní produkty a služby Vám - našim zákazníkům.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Ultrazvukové systémy, pacientské monitorovací systémy, kardiografy, defibrilátory, kardiotokografy, klinické informační systémy

AIR LIQUIDE HEALTHCARE

Plicní ventilátory / servo-ventilátory, transportní ventilátory, ventilátory pro DÚPV

LAERDAL

Simulační medicína - pacientské simulátory, trenažery, figuríny, modely pro nácvik med. dovedností, kamerový dohledový systém
Urgentní medicína - odsávačky, vyprošťovací pomůcky, fixační límce

CIVCO

Bioptické nástavce na ultrazvukové sondy, ochranné návleky na sondy, elektromagnetické sledování (EMT)

MEDTRON

Injektory kontrastních látek

NATUS

Novorozenecká fototerapie, kamerový systém pro porodnice

STERIPRO

Pokročilá prostorová dezinfekce na bázi UV-C záření

INTELIGENT ULTRASOUND

Pokročilé ultrazvukové simulátory (echokardiografie, sonografie, gynekologie)

INGMAR MEDICAL

Simulátory plicní mechaniky

GERMITEC

Dezinfektory ultrazvukových sond na bázi UV-C záření

TOMTEC

Software pro správu a pokročilou kvantifikaci ultrazvukových dat