BlogGDPRKontakt
Klinický informační systém

Klinický informační systém ICCA je řešení pro vedení a archivaci komplexní zdravotnické dokumentace pacientů v elektronické podobě na jednotkách intenzivní a resuscitační péče.

KIS automaticky centralizuje data z lůžkových zařízení (monitorů, ventilátorů, infuzních systémů) s informacemi v nemocničním informačním systému (NIS) a s výsledky komplementu (laboratoře, biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie) tak, že veškeré informace pro rozhodování o postupu léčby jsou rychle a přehledně prezentovány lékařům a ošetřovatelskému personálu u lůžka pacienta.

Klinický informační systém umožňuje vedení dokumentace v obvyklé podobě, obsahující formuláře - příjem pacienta, chorobopis, ordinace, medikace, dekurz, ošetřovatelský plán, skórovací schémata, klinické kalkulace, komplement, propuštění, evidence použitých zdravotnických prostředků.