BlogGDPRKontakt
HeartStart FRx

Odolný a spolehlivý AED

Moderní bifázický AED defibrilátor s dlouhou životností baterie a hlasovým ovládání v českém jazyce.

Velmi vyhledávaný přístroj, který se stal pomocníkem při poskytování první pomoci při srdečním selhání.

Je odolný proti vodě a prachu a umožňuje snadné použití laickou veřejností i zdravotníky.

Tisíce kusů AED v provozu v ČR s prakticky nulovou poruchovostí!

Detailní popis produktu

Defibrilátor Philips FRx je navržen na základě nového technologického vývoje a pomáhá vypořádat se s nejčastější příčinou náhlé srdeční zástavy. Přístroj je navržen tak, aby byl snadno nastavitelný a použitelný a zároveň odolný a spolehlivý. Může jej použít opravdu každý, kdo se dostane k postiženému jako první. Defibrilátor FRx je účinnou pomůckou při výskytu náhlé srdeční zástavy také v prostředích a podmínkách, které jsou příliš náročné pro jiné defibrilátory (zásahy policie, na sportovištích, pracovištích).

Schopnost zachránit život - kdokoli, kdekoli, kdykoli

Vhodný pro úřady a jiné veřejné budovy, policie a HZS, ordinace praktických lékařů a jiné zdravotní zařízení, sportovní objekty a stadióny, bazény, obchodní centra, lázeňské budovy, domovy seniorů a sociálních služeb, hotely, kanceláře i domů.

 • Defibrilátor je malý, lehký ale velmi odolný proti pádu
 • Stupeň krytí: IP 55 (chráněno proti tryskající vodě a prachu částečně)
 • Jednoduché intuitivní ovládání
 • Přístroj nespustí výboj sám, výboj musí vždy aktivovat obsluha
 • Bifázický defibrilátor používá bifázickou křivku SMART Biphasic (BTE). Dvoufázová křivka poskytuje vysoce účinný defibrilační výboj, který je zároveň šetrný pro srdce pacienta – max. do 200J za účinnosti srovnatelnou s 360J.
 • Snímání EKG záznamu z elektrod, automatické vyhodnocení potřeby defibrilace
 • Jednoduché ovládání: tlačítko on/off, tlačítko výboje a informační tlačítko – slouží pro nápovědu k resuscitaci a pro komunikaci s uživatelem v českém jazyce
 • Energetický výboj: 150J/ 50 Ohm impedance dospělí, děti 50J/50 Ohm
 • Schopnost aplikovat výboj po uplynutí pauzy pro kardiopulmonální resuscitaci obvykle do 8 sekund
 • Jedny multifunkční elektrody použitelné pro dospělé i děti
 • Přepnutí do defibrilace dětí se provádí jednoduchým vložením dětského klíče do přístroje, přístroj se okamžitě přepne do režimu defibrilace dětí a naopak – změní se i hlasová a vizuální nápověda, klíč pro defibrilaci dětí má neomezenou exspiraci
 • Multifunkční elektrody mají na obalu i přímo na elektrodách obrázek umístění elektrod na těle pacienta, dále typy defibrilátorů, pro které jsou určeny a dobu použitelnosti.
 • Multifunkční elektrody jsou hrazeny pojišťovnou - kód VZP: 0194594
 • Doba použitelnosti je minimálně 30 měsíců od data výroby
 • Délka kabelů elektrod je 121,9 cm
 • Přístroj má podrobné hlasové pokyny v českém jazyce, které vedou uživatele krok za krokem celým zásahem, současně se aktivují i vizuální ikony
 • Pravidelné automatické testy přístroje: testují se interní okruhy, elektrody, kapacita baterie
 • Indikátor připravenosti k použití: blikající kontrolka na přístroji indikuje připravenost k bezpečnému použití (i když je přístroj vypnut)
 • Test při vložení baterie – interaktivní test uživatelem, dále přístroj provádí automaticky různé testy v pravidelných časových intervalech
 • V případě neúspěšného testu – např. vyschlý gel na elektrodách, nedostatečná kapacita baterie – přístroj vizuálně a hlasově upozorní obsluhu
 • Testy uloženy v paměti přístroje
 • Záznam celého zásahu včetně křivek min. 15 minut EKG je uložen v paměti přístroje
 • Export uložených dat do PC – prostřednictvím infračerveného datového portu
 • Baterie má minimální životnost 4 roky, kapacita minimálně 200 výbojů nebo 4 hodiny provozní doby
 • Hmotnost přístroje s baterií, krabičkou s elektrodami: 1,5 kg
 • Ovládání i návod k obsluze v českém jazyce
 • Záruční doba 8 let
 • Aktivace učebního módu (8 učebních scénářů) pouze připojením školících elektrod
 • Výrobce nevyžaduje u přístroje provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol technikem
Osvědčený způsob ošetření

Všechny defibrilátory HeartStart jsou založeny na technologii SMART Biphasic. Dvoufázová křivka Philips SMART je vysoce účinná a současně minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky. Její účinnost je potvrzena více než 40 publikovanými ověřenými studiemi od příslušných odborníků. Analýza SMART automaticky vyhodnocuje srdeční rytmus pacienta a je navržena tak, aby nedošlo k výboji v případě, pokud nejde o výbojem léčitelnou poruchu rytmu – a to ani tehdy, bude-li stisknuto tlačítko výboje.

Díky patentované funkci Quick Shock (Rychlý výboj) je defibrilátor jedním z nejrychlejších ve své třídě při aplikaci výboje během resuscitace. Studie prokazují, že minimalizace doby mezi resuscitací a výbojem může zvýšit míru přežití. Dle doporučení společnosti American Heart Association z roku 2005 „Zkrácení intervalu mezi posledním stlačením hrudníku a výbojem byť jen o několik málo sekund může zvýšit úspěšnost defibrilace.“

Připraven k použití v reálné praxi

Defibrilátor HeartStart FRx Philips je výjimečně odolný. Je navržen tak, aby obstál v tvrdých testovacích podmínkách, odolal stříkající vodě, zatížení až 227 kg a pádu z výšky jednoho metru na beton.

 • Současná míra přežití při náhlé srdeční zástavě (SCA) je nižší než 7 %.
 • Pravděpodobnost úspěšné resuscitace se snižuje asi o 10 % s každou uplynulou minutou.
 • Odhaduje se, že při široké dostupnosti defibrilátorů lze každý rok jen v USA zachránit dalších 40 000 životů.

V případě zájmu, nebo dotazů nás kontaktujte na medika@sntplus.cz. Rádi Vám pomůžeme.