BlogGDPRKontakt
BLOG | UV-C prostorová dezinfekce

Trápí Vás nozokomiální infekce (neboli HAI) a hledáte účinné metody, jak s nimi bojovat?

Boj proti nozokomiálním infekcím (HAI) je klíčový pro zajištění bezpečnosti v zdravotnických zařízeních. Prevence je často nejúčinnější a nejekonomičtější strategií. V tomto duchu představuje prostorová bezkontaktní dezinfekce významný krok vpřed. Tato metoda, která slouží jako doplněk k tradičnímu manuálnímu úklidu, může výrazně zvýšit efektivitu dezinfekčních postupů a posílit bezpečnost pacientů i personálu.

Na trhu existují dvě hlavní alternativy prostorové dezinfekce: plynná dezinfekce na bázi peroxidu vodíku a dezinfekce UV-C zářením. Naše společnost se specializuje na druhou možnost, která nabízí řadu výhod, včetně efektivity a rychlosti eliminace patogenů. UV-C dezinfekce dokáže během několika minut výrazně snížit množství patogenů v prostředí a při pravidelném používání může významně snížit celkovou incidenci HAI.

Dlouhodobé studie z USA ukazují, že UV-C dezinfekce může snížit výskyt HAI o desítky procent. Každý případ HAI přináší zdravotnickému zařízení finanční zátěž, včetně nákladů na antibiotika, delší hospitalizace a přesuny na jednotky intenzivní péče. Proto může UV-C dezinfekce přinést i významné ekonomické úspory a navíc pomáhat v boji proti rostoucí rezistenci na antibiotika.

Naše řešení, SteriPro, je vyrobeno v EU (Slovinsko) a představuje komplexní systém prostorové dezinfekce. Nejedná se pouze o UV-C zářič, ale o celý systém, který zahrnuje skenování místnosti, intuitivní ovládání tabletem a kompletní evidenci dezinfekčních cyklů na portálu Spot. Tato data jsou přístupná autorizovaným osobám a lze je exportovat pro další analýzu a zpracování.